ABANT JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGIES

Hide Main content block

     

 

 

HAKKINDA

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (Abant Journal of Health Sciences and Technologies) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir. Kısaltılmış adı SABİTED’tir.  Bu dergi hakemli ve süreli bilimsel bir elektronik dergidir.

Dergide sağlık ve teknoloji alanındaki bilimsel çalışmalara yer verilir. Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış çalışmaları kabul eden dergi yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanır. 

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’nde açık erişim politikası benimsenmiş olup, makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.


                  

ARŞİV

KEŞFET

Top