Yayın Süreci

 1. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne gönderilen aday makaleler; amaç ve kapsam, özgünlük raporu, etik kurul izni ve yazım kuralları uygunluğu açısından 2 hafta içerisinde incelenir. Ön değerlendirme sonucunda yeterli bulunmayan aday makalelerden düzeltme istenebilir veya reddedilebilir. İletişimden sorumlu yazar, makalenin sunum aşamasından basımına kadar olan süreçlerde her türlü yazışmayı gerçekleştiren yazardır.
 2. Ön inceleme sürecinden geçen makaleler, alan editörüne yönlendirilir. Makalenin bilimsel niteliği ve yayınlama sorumluluğu, atanmış alan editörüne aittir. Alan editörü tarafından değerlendirilen makale ilgili alanda uzman iki ulusal/uluslararası hakeme gönderilir. Hakemler farklı kurumlardan olmalıdır. Hakem ataması, makalenin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre yapılır.
 3. Alan editörleri tarafından atanan hakemler, gönderilen makaleyi 7 gün içinde incelemeyi kabul veya reddederler. Bu süre içerisinde kabul veya ret cevabı ile geri dönüş yapmayan hakemin ataması düşer ve yeni bir hakem ataması yapılır. İncelemeyi kabul eden hakemin, değerlendirmesini 21 gün içerisinde tamamlaması beklenir (14 günün sonunda hakeme hatırlatma bildirimi gönderilir). Özel durumlarda değerlendirme için hakeme 7 gün ek süre verilebilir.
 4. Hakemler değerlendirmeleri sonucunda inceledikleri makaleyi; doğrudan kabul edebilir, küçük düzeltmeler ile kabul edebilir, büyük düzeltme önerebilir (burada hakemler çalışmayı yeniden inceler ve düzeltme önerisinde bulunabilir, kabul veya reddedebilir).
 5. Yazarlar hakem raporlarını 14 gün içinde uygulamalıdırlar. Aksi takdirde çalışma reddedilerek sistemden kaldırılır. Yazarlar, çok özel durumlarda editörden ek süre talep edebilirler.
 6. Yazarlar hakem raporlarını ve alan editörünün önerilerini uygulamak veya itirazlarını (katılmadığı hakem görüşleri ve editör önerilerini) gerekçeleriyle birlikte alan editörüne iletebilirler. Alan editörü yazarın düzeltme ve açıklamalarını uygun ve yeterli bulduğu takdirde makalenin yayın süreci devam eder.
 7. Hakem değerlendirme süreci en az iki hakem “KABUL” raporu verinceye kadar devam eder.
 8. Tamamlanan hakem değerlendirmeleri alan editörü tarafından incelenir ve yazarlara dönüt olarak sunulur.
 9. Alan editörü, hakem raporlarını incelemeyi en geç 14 gün içinde tamamlar ve kararını, alan editörü karar raporu ile baş editörlere bildirir.
 10. Baş editör, alan editörünün görüşlerini temel alarak aday makaleye Kabul veya Ret kararı verir.
 11. Kabul edilen makalelerin, yayın hazırlığına başlanır. Makalenin İngilizce özeti dil editörü, ön düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır. Mizanpajı yapılan makale, yazarların yayınlanmadan önce son okuma yapması için yazarlara yönlendirilir.
 12. Yazarların son okuması tamamlandıktan sonra makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere atanır.
 13. Dergiye gönderilen aday makalelerin normal koşullarda yayın inceleme sürecinin 6-10 hafta içerisinde tamamlanması beklenir.
 14. Makaleler, hakem değerlendirme süreçlerinin tamamlanma tarihlerine göre sıralanarak yayın listesine alınır.
 15. Dergiye gönderilen makaleler, yayım kapsamına alınsın ya da alınmasın, yazarlara iade edilmez. Ancak yazarlar makalelerini yayım aşamasından önce, gerekçe göstererek geri çekme hakkına sahiptir.
 16. Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve yazardan ücret talep edilmez.
 17. Makaleler dijital olarak ücretsiz erişime açıktır.

Top