Dergi Kurulları

Derginin Sahibi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

    Editörler Kurulu

Baş Editör:

Prof. Dr. Nazmiye YILDIRIM

 

Editörler

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT (Alan Editörü)

Prof. Dr. Muhittin TAYFUR (Alan Editörü)

Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA (Alan Editörü)

Prof. Dr. Ekrem Gürel (Alan Editörü)

Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN (Alan Editörü)

Doç. Dr. Şule TEPETAŞ CENGİZ (Alan Editörü)

Doç. Dr. Birgül CERİT (Alan Editörü)

Doç. Dr. Fırat Karaboğa (Alan Editörü)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin DEMİRKOL (Alan Editörü)

Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP (Alan Editörü)

Dr. Öğr. Üyesi Simge COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Tamer GÜVEN

Öğr. Gör. Dr. Sezen TEZCAN

 

Dil Editörü:

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem AVCI

 

İstatistik Editörü:

Öğr. Gör. Dr. Merve BAŞOL GÖKSÜLÜK (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD)

 

Mizanpaj Editörü:

Araş. Gör.  Alp ÖZEL

Araş. Gör. Elif GENCER ŞENDUR

Top