Amaç & Kapsam

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’nin amacı sağlık ve teknoloji alanıyla ilişkili konularda bilimsel ilkeler ve yayın etiğine uygun çalışmaları değerlendirerek bilimsel platformda tartışılmasına olanak sağlamak, sağlık ve teknolojik alanda tercih edilen dergiler arasında yer almak ve bilime katkı sağlamaktır.

Dergiye sağlık bilimleri altındaki tüm disiplinlerce (beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, gerontoloji, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve diğer sağlık bilimleri alanlarında) yürütülen ve sağlık alanında teknolojik gelişmeleri kapsayan nitelikli orijinal araştırmalar, derleme makaleler, olgu sunumları ve diğer (kısa bildiri, ön rapor, gözlem, editöre mektup, eğitim ve çeşitli) bilimsel yazılar değerlendirilmek üzere kabul edilir.

 

Top