-->

TRAVEL HEALTH NURSING

15 Haziran 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: TRAVEL HEALTH NURSING

 

Makale Başlığı: SEYAHAT SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

 

Yazarlar / Authors:

Makbule Tokur Kesgin1 , Hümeyra Hançer Tok2*

 

1Doç. Dr.; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu

2Uzm. Hem.; Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Bolu

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 43-50, 15.06.2021

Abstract


With the increase in international opportunities and communication in the world, national and
international travels have been increasing. During the travel process, individuals encounter various
health risks in areas they are not accustomed to. It has become important to have knowledge about
the issues such as place of travel, type of trip, common diseases in the travel zones by travellers.
Travel health nurses have critical duties in the process of educating passengers on these issues and
planning, implementing and evaluating health services. Travel health nurses are a professional field
of nursing that ensures the well-being of travellers. The travel health nurse should consider the
differences of the group she serves while planning the care process. Travel health nurses can provide
health care services before, during and after the trip. However; In order to provide this service, there
are limited resources on travel health nursing in the national literature. In this regard, it is
recommended to plan researches on travel health nursing.


Keywords: Nursing, Travel Health

Özet

Dünyada uluslararası imkânların ve iletişimin artması ile birlikte ulusal ve uluslararası seyahatler
artmaktadır. Seyahat sürecinde bireyler alışkın olmadıkları bölgelerde çeşitli sağlık riskleri ile
karşılaşmaktadır. Seyahat edecek bireylerin; seyahat yeri, yolculuk türü, seyahat edilen bölgede sık
görülen hastalıklar vb. konular hakkında bilgi sahibi olması önemli hale gelmiştir. Yolcuların bu
konularda eğitilmesi ve sağlık hizmetlerinin planlama, uygulama ve değerlendirilmesi sürecinde
seyahat sağlığı hemşirelerine kritik görevler düşmektedir. Seyahat sağlığı hemşireliği, yolcuların
refahını sağlayan profesyonel bir hemşirelik alanıdır. Seyahat sağlığı hemşiresi, bakım sürecini
planlarken, hizmet verdiği grubun farklılıklarını göz önüne almalıdır. Seyahat sağlığı hemşireleri
yolculuk öncesi, sırası ve sonrasında sağlık bakım hizmeti sunabilmektedir. Ancak; bu hizmetin
sunulması için, ulusal literatürde seyahat sağlığı hemşireliğine ilişkin kısıtlı kaynak bulunmaktadır.
Bu bakımdan, seyahat sağlığı hemşireliği ile ilgili araştırmaların planlanması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Seyahat Sağlığı

 

Top