-->

CHANGES IN OLD AGE, PHYSICAL INACTIVITY, KINESIOPHOBIA AND FALLS

29 Aralık 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: CHANGES IN OLD AGE, PHYSICAL INACTIVITY, KINESIOPHOBIA AND FALLS

 

Makale Başlığı: YAŞLILIK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER, FİZİKSEL İNAKTİVİTE, KİNEZYOFOBİ VE DÜŞMELER

 

Yazarlar / Authors:

Fatma Avcı1 , Şebnem Avcı2*

 

1Uzm. Fzt., Özel Ortadoğu ASG Tıp Merkezi, Ankara

2Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 51-62, 29.12.2021

Abstract


In old age, when irreversible functional changes occur, the musculoskeletal system is exposed to visible regressions. Physical activity, which has advantages such as maintaining muscle strength, increasing joint mobility, reducing the risks of chronic diseases and prolonging life, is a concept that is not very popular in old age. Situations such as lack of time, poor health conditions, fear of falling and injury, having wrong information about exercise and not knowing its benefits are important factors in the sedentary lifestyle of the elderly. Avoidance of movement and physical activity with fear of injury is called kinesiophobia and is an important public health problem that causes a vicious cycle of "fear of movement-musculoskeletal system loss-falls" especially in individuals over 65 years of age.


Keywords: Elderly, Musculoskeletal system, Sedantary behavior, Kinesiophobia

Özet

Geri dönüşü olmayacak şekilde fonksiyonel değişikliklerin meydana geldiği yaşlılık döneminde kas iskelet sistemi, gözle görülür gerilemelere maruz kalmaktadır. Kas kuvvetinin korunması, eklem hareketliliğinin artması, kronik hastalık risklerinin azalması ve yaşam süresini uzatabilme gibi avantajları olan fiziksel aktivite, yaşlılık döneminde karşımıza çok popüler olmayan bir kavram olarak çıkmaktadır. Zaman sıkıntısı, kötü sağlık koşulları, düşme ve yaralanma korkuları, egzersiz hakkında yanlış bilgilere sahip olma ve yararlarını bilmeme gibi durumlar yaşlıların sedanter yaşamı tercih edişinde önemli etkenlerdir. Yaralanma endişesiyle hareket etmekte ve fiziksel aktiviteden kaçınma durumu kinezyofobi olarak adlandırılır ve özellikle 65 yaş üstü bireylerde “hareket korkusukas iskelet sistemi kayıpları-düşmeler” kısır döngüsüne yol açan önemli bir toplum sağlığı sorunudur.


Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Kas iskelet sistemi, Fiziksel inaktivite, Kinezyofobi

Top